Dialogkonferens 2019: Så kan skola och arbetsliv tillsammans få alla skolbarn motiverade

Skola och arbetsliv - tillsammans kan vi hjälpa våra unga växa in i samhällslivet

Göteborgsregionen (GR) och Näringslivsarenan anordnar årligen en dialogkonferens med olika teman som anknyter till samverkan mellan skola och arbetsliv. I år backar vi bandet och väljer helt enkelt att ha samverkan som tema.

Varför? Vi tror att vi behöver påminnas om varför skola och arbetsliv behöver samverka och om vad den samverkan faktiskt leder till.

I Göteborgsregionen var 21 procent av eleverna som gick ut grundskolan 2018 inte behöriga till nationellt program. Statistiken skiljer sig åt mellan olika områ- den och kommuner.

I Barnombudsmannens årsrapport 2018 om barn som växer upp i utsatta kommuner står även att barn har vittnat om en bristande framtidstro när det gäller utbildning och möjlighet att få arbete.

Vi måste arbeta tillsammans för att vända den utvecklingen. Därför vill vi under dagen ge inspiration och konkreta exempel på hur en starkare koppling till arbetslivet, och det samhälle elverna förbereds för i skolan, kan bidra till en ökad motivation.På plats finns elever från Jättestensskolan i Biskopsgården som berättar om vad som motiverar dem i skolan.

Klicka här för att anmäla dig:
http://www.trippus. net/anmalandialogkonferens2019

Inbjudan som PDF
Ladda nerPDF

 

Plats & address
Lindholmen Conference Center
Lindholmspiren 5, Göteborg

När
Torsdag 28 mars 2019
09.00–15.30
Frukost och registrering från kl. 08.30

Målgrupp
Lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare inom grundskolan.

Kontakt
Emma Theiland Nilsson
E-mail: Emma.Theiland-Nilsson@goteborgsregionen.se
Tel: 031-335 51 34

Arrangörer
Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Näringslivsarenan, ett forum för branscher och företag som samarbetar kring skola-arbetslivsfrågor.

Program

Anna Liljeström
Anna Liljeström har forskat i pedagogisk psykologi och har arbetat i projekt för att motverka studieavbrott. Hon inleder dagen med berätta om sina erfarenheter kring hur vi kan få elever att ta sig igenom skolan och hur en samverkan mellan skola och arbetsliv är ett verktyg för detta.

Inspireras av Näringslivsarenan
Näringslivsarenan är ett forum för företag och branscher som samarbetar kring frågor som rör skola ocharbetsliv. Idag finns de på plats för att berätta omderas verksamheter och hur de idag samverkar med skolan.

Foto: Lindholmen Science Park

Kortare studiebesök
Lindholmen Science Park är en knutpunkt för det växande Göteborg, och vi vill självklart ge er möjlighet att få en inblick i arbetslivet här. I mindre grupper kommer vi sprida ut oss över området för besök hos företag som presenterar sin verksamhet.

Träffa Jättestensskolan
På eftermiddagen kommer elever och personal från Jättestensskolan i Biskopsgården för att hålla en presentation och för att samtala med er. På tapeten är deras tankar om vad som är viktigt för dem i skolan och vad de vill göra i kontakt med arbetslivet.

Rundabordssamtal
Dagen avslutas med rundabordssamtal. Detta är en möjlighet att sitta ner tillsammans med eleverna från Jättestensskolan och branscher och företag. Under samtalen får ni utbyta erfarenheter och framförallt höra från elever vad som är viktigt för dem. Rundabordssamtalen beräknas hålla på som längst till 15.30.