FAQ – SYVonline

 

 

Vad är SYVonline?

SYVonline utvecklas för att vara en dynamisk informations- och resurssida för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Här finns bland annat möjlighet att ta del av andras material, tips och övningar men även att själv dela med sig av kunskaper och metoder. Webbplatsen syftar till att bidra till likvärdig och kvalitetssäkrad studie- och yrkesvägledning. Genom att dela med sig och se hur andra kommuner arbetar hoppas vi kunna sprida de verktyg och metoder som visat sig vara framgångsrika till fler kommuner. 

På webbplatsen finns också en yrkesguide där eleverna med vägledarens stöd kan upptäcka yrken som skulle kunna passa just deras intresseområden. Genom att alla användare av sidan kan skapa sitt eget personliga nyhetsflöde är även omvärldsbevakning en viktig del av SYVonline.

Vad är Visa Väst?

Projektet Visa Väst – Vägledning i studier och arbetsliv i Västra Götaland drivs av GR Utbildning i nära samarbete med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad med finansiering från Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. Målet med projektet är att nå en kvalitativ och likvärdig vägledning i hela regionen, vilket ska nås genom bland annat erfarenhetsutbyten, kompetensutvecklingsinsatser och metodutveckling inom området. Projektet är en del i genomförandet av VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Läs mer om Visa Väst här.

Vem är webbplatsen riktad till?

Alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Vem står bakom SYVonline?

Webbplatsen togs fram inom ramen för det ESF-finansierade projektet GR SYVO – Studie- och yrkesvägledning och orientering, ett kompetensutvecklingsprojekt som pågick i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner mellan 2012 och 2014.  Efter projektets slut togs driften och utvecklandet av webbplatsen över av det nya projektet Visa Väst – Vägledning i studier och arbetsliv i Västra Götaland.

Vad är studie- och yrkesvägledning?

I Skolverkets Allmänna råd definieras studie- och yrkesvägledningens syfte som ett sätt att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Vägledning i vid bemärkelse definieras som all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. I snäv bemärkelse handlar det om den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp.

SYVonline vill främja implementeringen av de Allmänna Råden och bidra till att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar. Mycket av metoderna i Metodbanken kan användas av fler än bara studie- och yrkesvägledare.

Vad finns på webbplatsen?

Metodbanken, forskningsbanken, personligt nyhetsflöde, externa länkar.

Vad är syftet med metodbanken?

Att ta del av andras material, tips och övningar men även att själv dela med sig av kunskaper och metoder som är användbara i arbetet med studie- och yrkesvägledning. Tanken är att användarna ska slippa uppfinna hjulet flera gånger.

Varför måste jag ha ett användarkonto?

Användarkontot gör att du kan lägga in egna metoder och länkar. Dina kontaktuppgifter blir synliga för andra användare och ni kan på så sätt kontakta varandra för frågor och mer information. Genom att vara inloggad användare kan du även skapa ditt personliga nyhetsflöde genom att välja vilka områden du vill få nyheter om på din startsida.

Kan vem som helst skapa ett användarkonto?

Ja vem som helt är välkommen att använda SYVonline. En redaktör ser till att detta inte missbrukas.

Får alla ladda upp nytt material och länkar?

Ja, alla som har ett användarkonto och är inloggade på webbplatsen.

Vilka krav finns på ett material för att jag ska få ladda upp det i metodbanken?

Det är en vanlig fråga och svaret är enkelt. Det finns inga formella krav på materialet som delas på SYVonline, varken på innehåll eller utseende. Det viktigaste är att vilja och våga dela med sig av sina saker för att tillsammans skapa en gedigen metodbank som alla kan använda i sitt arbete med en kvalitativ studie- och yrkesvägledning.

Hur kontaktar jag andra som har laddat upp material?

Vid varje metod finns kontaktuppgifter till användaren som har laddat upp materialet. Du måste dock vara inloggad för att kunna se kontaktuppgifterna.

Vad är GR Utbildning och Pedagogiskt Centrum?

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

GR Utbildning är den verksamhet inom GR som arbetar med regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandet. Detta innefattar dels utvecklingsarbete av lärmiljöer och pedagogiska kompetenser, dels skapandet av ett öppet utbildningslandskap.

Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning är regionens ledande aktör inom skol- och kompetensutveckling och fungerar som en pedagogisk knutpunkt för regionens 13 kommuner. Dagligen möter avdelningens medarbetare både unga och vuxna i samtliga skolformer och utför utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Läs mer om GR och GR Utbildning på www.grkom.se/utbildning

Läs mer om Pedagogiskt Centrum på www.pedagogisktcentrum.se

Vem kontaktar jag om jag har synpunkter på webbplatsen?

Karin Johansson, redaktör för SYVonline karin.johansson@grkom.se