Om Visa Väst

SYVonline drivs och utvecklas av projektet Visa Väst – Vägledning i studier och arbetsliv i Västra Götaland, vars mål är att nå en kvalitativ och likvärdig vägledning i hela regionen. Detta ska nås genom bland annat erfarenhetsutbyten, kompetensutvecklingsinsatser och metodutveckling inom området.

Projektet är en del i genomförandet av VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Målgruppen är framförallt studie- och yrkesvägledare, men även övrig skolpersonal är viktiga aktörer då vägledningen i enlighet med skolans styrdokument är hela skolans ansvar. Av samma anledning är också utbildningsplanerare i kommunen, ansvariga i kommunalförbunden och andra aktörer på kommunal nivå viktiga grupper att nå.

Projektet drivs av GR Utbildning i nära samarbete med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad med finansiering från Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket.