Inspiration

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här

Skolverket presenterar information om kursplaner för komvux på grundläggande nivå på ett enkelt och kortfattat sätt.
2018-11-29 0 32
två lärare tittar på material
Skolverket har sammanställt ett metodmaterial riktat mot skolledare, lärare och andra verksamma i skolan för att främja samverkan...
2018-11-15 0 5
elev och lärare
Specialpedagogiska skolmyndigheten(SPSM) har sammanställt information kring vad skolan kan behöva tänka på och göra när en elev är...
2018-11-15 0 9
två elever i klassbänk
Filmen beskriver hur lärare kan arbeta med kartläggning för att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen...
2018-11-13 0 6
Rapporten syftar till att sprida kunskap om gymnasieskolans samlade utbud och vuxenutbildningens utbud främst i form av...
2018-11-08 0 4
två elever i bibliotek
UR Skola har under 2018 producerat serien Lärlabbet som skapas av lärare, med lärare och för lärare.
2018-10-26 0 27
vägledare och elev vid dator
Framtidskartor som presenterar de 12 yrkesprogrammen på ett informativt och lättöverskådligt sätt. Dina elever kan med materialet...
2018-10-26 0 30
Arbetsförmedlingen har sammanställt myndighetens stöd till unga vuxna och vuxna med funktionsvariation på sin hemsida.
2018-10-21 0 8
Könsnormer i bildspråk är ett pedagogiskt metodmaterial framtaget av Statens Medieråd.
2018-10-21 0 16
UR Skola har under 2018 producerat serien Lärlabbet som skapas av lärare, med lärare och för lärare.
2018-10-21 0 24
Ryggen på två ordningsvakter som promenerar på gata
BYA, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds Väktarskolan är vägen till ett säkert yrke.
2018-10-05 0 9
elever tittar på jordglob
På Världensjobb.se finns information om gymnasieutbildningarna Hotell- och turismprogrammet, och Restaurang- och...
2018-10-05 0 17