Inspiration

Här kommer du att hitta filmer, poddar, länkar och annat material som kan inspirera och bidra till kompetensutveckling och fortbildning för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Vill du bidra med material som kan inspirera andra? Klicka här

vägledare och elev vid dator
Framtidskartor som presenterar de 12 yrkesprogrammen på ett informativt och lättöverskådligt sätt. Dina elever kan med materialet...
2018-10-26 0 20
Arbetsförmedlingen har sammanställt myndighetens stöd till unga vuxna och vuxna med funktionsvariation på sin hemsida.
2018-10-21 0 8
Könsnormer i bildspråk är ett pedagogiskt metodmaterial framtaget av Statens Medieråd.
2018-10-21 0 16
UR Skola har under 2018 producerat serien Lärlabbet som skapas av lärare, med lärare och för lärare.
2018-10-21 0 18
Ryggen på två ordningsvakter som promenerar på gata
BYA, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds Väktarskolan är vägen till ett säkert yrke.
2018-10-05 0 8
elever tittar på jordglob
På Världensjobb.se finns information om gymnasieutbildningarna Hotell- och turismprogrammet, och Restaurang- och...
2018-10-05 0 15
DRF, Dietisternas Riksförbund förklarar att dietister behandlar och förebygger olika nutritionsrelaterade tillstånd och har...
2018-10-05 0 5
militärer framför tält
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband som stödjer armén, marinen och flygvapnet inom ledning, samband, telekrig,...
2018-10-05 0 4
Arbete lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige är ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra...
2018-09-20 0 19
dokument
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre...
2018-09-20 0 9
Date Lärmaterial är producerat av Skolpedagogisk skolmyndigheten, SPSM.
2018-09-20 0 13
elever i cirkel
Olika är normen är ett inspirationsmaterial framtaget av SKL som beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för inkluderande...
2018-09-17 0 17