bannerbild

För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning i skolan

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar.

Nyheter

Håll dig uppdaterad om allt som rör studie- och yrkesvägledning.
Här hittar du daglig omvärldsbevakning av nyheter och forskning från skola, näringsliv och branscher.

Så fungerar syvonline.se

Senast publicerat material

Film ska stärka sfi-elevers kunskap om syv

Vuxenstuderande har rätt till studie- och yrkesvägledning. Det gäller inte minst på sfi, där eleverna ofta behöver stöd för att navigera i det svenska arbetslivet och dess villkor. Trots det visar undersökningar att kännedomen om studie- och yrkesvägledning är låg bland många sfi-elever. För att motverka detta har en ny film tagits fram.
Läs mer

Ny forskning

Färgpennor

Elever i anpassad skola: från utbildning till arbete

Hur kan vi arbeta för att underlätta för unga med intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig i arbetslivet? Det är en av frågorna som tas upp i den här rapporten.
Se forskning

Inspiration

Utbildningsguiden

På Skolverket.se hittar du Utbildningsguiden – en guide med information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna.
Läs mer