Dummybild

Vad vill du jobba med när du blir stor?

Hur ska man kunna bli intresserad av ett yrke som man aldrig hört talas om? Med dittyrke.se får användarna en utökad bild av arbetsmarknadens möjligheter samtidigt som de får reflektera över sin framtid.

dittyrke.se är ett webbaserat samtalsverktyg som matchar användarnas drivkrafter mot innehållet i över 400 yrken. Användarna breddar sin valkompetens samtidigt som de får hjälp att fundera kring sina drivkrafter. dittyrke är ett samtalsverktyg där ungdomar, arbetssökande och karriärbytare själva kan orientera sig, men som även kan användas tillsammans med vårdnadshavare, SYVare eller andra vägledare. Samtalet kan fortsätta under längre tid och det kan flytta in till köksbordet.

Publicerat: