Dummybild

Kemilärarnas resurscentrum

På Kemilärarnas resurscentrum, KRC, hittar du som är lärare i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet eller komvux tips på elevaktiviteter, stöd för kemisäkerhet och andra frågor som rör kemi i skolan.

Publicerat: