Metodbanken

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledsningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Vill du dela med dig av egna metoder eller övningar? Klicka här

Laid Bouakaz, forskare vid Malmö Universitet, disputerade 2006 vid lärarutbildningen vid Malmö högskola med en avhandling som...
2019-01-21 0 27
Karriär i Handeln är ett initiativ från Handelsrådet och webbsidan karriarihandeln.se samlar information om yrken och utbildningar....
2018-12-12 0 35
Teknikboken är skapad och framtagen av Ulrika Sultan för Teknikföretagen. I en alltmer teknikintensiv tid behöver bilden av teknik...
2018-11-29 0 31
Checklista med penna
I den här lektionen får ni prata om framtidsdrömmar, yrken och framförallt val av utbildning. Eleverna får ta reda på vilka...
2018-10-26 0 61
Med den här lektionen får ni stöd för att ta vara på erfarenheter från prao och praktik i skolarbetet. Eleverna får förbereda,...
2018-10-26 0 79
elever i bibliotek pluggar
I den här lektionen får ni prata om de vanligaste myterna kring gymnasieutbildning och gymnasievalet. Genom att diskutera de...
2018-10-26 0 58
I den här lektionen får ni prata om betydelsen av olika yrken i samhället och med hjälp av framtidskartor lära mer om vissa av dessa...
2018-10-26 0 105
kalender, dator och händer
Skolverket har tagit fram en lathund gällande APL utifrån skolans styrdokument. Metodmaterialet innefattar praktiska exempel kring...
2018-09-24 0 47
Här finns information, inspiration och undervisningsmaterial för elever och lärare som vill veta mer om hur kemi och kemiteknik...
2018-06-29 0 34
Metodmaterialet är tänkt som ett stöd för skolor och företag i arbetet med fadderföretagsverksamhet. Det finns möjlighet att plocka...
2018-05-30 2 35
Lärarhandledningen är framtagen för att förbereda elever inför ett studiebesök på Framtidens Fastighetslabb, men kan även...
2018-05-30 0 28
Ett material med koppling till Lgr11 som innehåller praktiska checklistor och förslag på elevuppgifter före, under och efter...
2018-05-29 1 217