Metodbanken

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledsningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Vill du dela med dig av egna metoder eller övningar? Klicka här

broschyrer
En metodbok framtagen av Luleå kommun inom projektet Arbetslivskunskap och valkompetens, vars syfte var att ta fram metoder till...
2020-08-20 74
dokumentarkiv
Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening presenterar på sin webbplats riktlinjer vid anordnande av studie- och...
2020-05-14 38
man skriver framför dator
iGlappet är en bok för dig som arbetar med människor som befinner sig i glappet mellan det tidigare och det nya på sin karriärresa....
2020-05-14 30
Som en följd av coronapandemin är det många elever i grund- och grundsärskolan som inte kan genomföra sin prao som planerat. Här...
2020-03-23 92
hands skriver på block
Lär känna ett yrke är ett projekt i kursen Svenska 1 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och...
2020-03-02 99
polis
Det här är ett utbildningsmaterial om polisen för svenska som andraspråk. Det innehåller information om rättigheter och skyldigheter...
2020-02-25 31
I Västra Götalandsregionens Yrkesguide för unga hittar du ett enklare yrkestest, information om yrken inom hälsa- och sjukvården,...
2020-02-21 32
Västra Götalandsregionen har sammanställt en lista över yrken som finns inom hälso- och sjukvård.
2020-02-21 40
Lärare visar torso i klassrum
Västra Götalandsregionen har tagit fram fyra lektionsövningar som passar för årskurs 7–9. Lektionerna, som kan kopplas till...
2020-02-21 34
hand skriver på tavla
Bildstöd och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation för personer med kommunikationssvårigheter) är exempel på stöd för...
2019-09-10 141
lärare hjälper två elever
Vad vet skolungdomar om arbetsmarknad och yrkesval? Alldeles för lite, säger de själva i undersökningar som Arbetsförmedlingen har...
2019-09-09 236
Orka Plugga är en site som erbjuder tips, idéer och metoder kring studieteknik. Orka Plugga produceras av Utbildningsradion (UR) .
2019-08-21 144