Metodbanken

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledsningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Vill du dela med dig av egna metoder eller övningar? Klicka här

Branschorganisation TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag representerar cirka 280 företag inom textil- och modebranschen. TEKO har...
2019-05-02 9
Skolverket har arbetar fram en serie om PRAO som lyfter fram perspektiv från elever, lärare, skolledare samt arbetsgivare.
2019-04-28 19
elever tittar på jordglob
I detta stödmaterial producerad av Skolverket presenteras fem lärande exempel från olika verksamheter kopplat till studie- och...
2019-04-18 20
vägledare och elev vid dator
Skolverket har producerat sex filmer riktade till studie- och yrkesvägledare, handläggare på arbetsförmedlingen samt personal som...
2019-04-18 19
filer
Utbildnings- och högskolerådet (UHR) har på sina vägledarsidor tagit fram en snabbkurs i regeltänkt för studie- och yrkesvägledare....
2019-04-18 18
elever i cirkel
Projektet Låt med mig! syftar till att ge möjligheter för elever med kognitiva funktionsvariationer att uttrycka sig och utvecklas...
2019-04-17 7
Grupp förskolebarn ler in i kameran
UR Play Lärlabbet är ett tv-program som vänder sig till bl.a. lärare. Tv-programmen syftar till att vara yrkesutvecklande med fokus...
2019-03-07 33
tidningar
Sfiväst är en digital kunskapsresurs med lärande exempel, beforskade modeller och beprövad erfarenhet som rör vuxnas lärande. Den...
2019-03-07 24
Laid Bouakaz, forskare vid Malmö Universitet, disputerade 2006 vid lärarutbildningen vid Malmö högskola med en avhandling som...
2019-01-21 44
Karriär i Handeln är ett initiativ från Handelsrådet och webbsidan karriarihandeln.se samlar information om yrken och utbildningar....
2018-12-12 47
Teknikboken är skapad och framtagen av Ulrika Sultan för Teknikföretagen. I en alltmer teknikintensiv tid behöver bilden av teknik...
2018-11-29 38
två elever i klassbänk
Filmen beskriver hur lärare kan arbeta med kartläggning för att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen...
2018-11-13 11