Metodbanken

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledsningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Vill du dela med dig av egna metoder eller övningar? Klicka här

Metodmaterialet är tänkt som ett stöd för skolor och företag i arbetet med fadderföretagsverksamhet. Det finns möjlighet att plocka...
2018-05-30 2 37
Ett material med koppling till Lgr11 som innehåller praktiska checklistor och förslag på elevuppgifter före, under och efter...
2018-05-29 1 226
lärare står framför elever
Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det...
2018-05-15 1 82
Ibland finns arbetslivet representerade på en gymnasiemässa. Tanken med denna övningen är att eleverna ska få tips på frågor...
2018-04-20 1 25
broschyrer
Handledningen innehåller konkreta metoder för arbetet med att stärka elevernas valkompetens. Övningarna har tydlig koppling till...
2017-08-24 2 407
lärare står framför elever
Övningen består av en tävling där eleverna i lag får koppla olika skolämnen till yrken. Syftet är att visa eleverna kopplingen...
2017-02-22 2 236
En lektionsuppgift kopplad till framtidsspaning och teknikens utveckling. Genomförs som ett samarbete mellan tekniklärare och studie...
2017-02-22 1 118
SSA-plan som visar hur skolan kan arbeta med studie- yrkesvägledning samt med arbetslivssamverkan från årskurs 1 till 7. Planen kan...
2016-10-25 1 197
tjej på praktik i industrin
Tanken med övningen är att eleverna ska fundera över vilka kompetenser de har som kan vara nytta för det kommande arbetslivet...
2016-06-27 2 181
elever i ring pluggar
Tanken med övningen är att eleverna genom ett hisstal ska kunna argumentera för vilka kompetenser de fått med sig genom skolan...
2016-06-27 1 120
Tanken med övningen är att eleverna får möjlighet att bekanta sig med den planerade aktiviteten samtidigt som de får undersöka...
2016-06-22 1 104
Övningen syftar till att medvetandegöra eleven/individen om betydelsen av hur egna normer och värderingar påverkar våra val och...
2015-09-16 1 149