Metodbanken är till för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Du kan även dela med dig av egna metoder eller övningar genom att Klicka här

I styrdokumenten framgår att lärare och pedagoger genom sin undervisning ska bidra till att elever får underlag för fortsatta studier och arbetslivet, bland annat genom kontakt med omgivande samhälle, företag, organisationer samt med mottagande skolor och skolformer. 

Checklista med penna
I den här lektionen får ni prata om framtidsdrömmar, yrken och framförallt val av utbildning. Eleverna får ta reda på vilka...
2018-10-26 0 18
Med den här lektionen får ni stöd för att ta vara på erfarenheter från prao och praktik i skolarbetet. Eleverna får förbereda,...
2018-10-26 0 26
elever i bibliotek pluggar
I den här lektionen får ni prata om de vanligaste myterna kring gymnasieutbildning och gymnasievalet. Genom att diskutera de...
2018-10-26 0 18
I den här lektionen får ni prata om betydelsen av olika yrken i samhället och med hjälp av framtidskartor lära mer om vissa av dessa...
2018-10-26 0 32
Här finns information, inspiration och undervisningsmaterial för elever och lärare som vill veta mer om hur kemi och kemiteknik...
2018-06-29 0 15
Metodmaterialet är tänkt som ett stöd för skolor och företag i arbetet med fadderföretagsverksamhet. Det finns möjlighet att plocka...
2018-05-30 1 14
Ett material med koppling till Lgr11 som innehåller praktiska checklistor och förslag på elevuppgifter före, under och efter...
2018-05-29 1 186
På Svenskt näringsliv kan du ladda ned eller beställa tryckt skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom...
2018-05-23 0 47
elever vid skolbänkar skriver
På Svenskt näringsliv kan du ladda ned eller beställa tryckt skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom...
2018-05-23 0 50
Vi på Lantmäteriet jobbar aktivt för att stötta lärare samt studie- och yrkesvägledare för att korta vägarna mellan eleverna och...
2018-05-23 0 24
futuristisk skyline
Företagen i glasbranschen har stort behov av rekrytera utbildad personal, vilket gör att framtidsutsikterna är goda för den som vill...
2018-05-23 0 7
Ett strålande ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 8-9 i fysik, svenska och bild, som syftar till att stimulera elevers...
2018-05-23 0 20