Metodbanken

Metodbanken är till för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som arbetar med frågor om vägledning och skola-arbetslivssamverkan. Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Du kan även dela med dig av egna metoder eller övningar genom att Klicka här

I styrdokumenten framgår att lärare och pedagoger genom sin undervisning ska bidra till att elever får underlag för fortsatta studier och arbetslivet, bland annat genom kontakt med omgivande samhälle, företag, organisationer samt med mottagande skolor och skolformer. 

Här finns information, inspiration och undervisningsmaterial för elever och lärare som vill veta mer om hur kemi och kemiteknik...
2018-06-29 0 10
Metodmaterialet är tänkt som ett stöd för skolor och företag i arbetet med fadderföretagsverksamhet. Det finns möjlighet att...
2018-05-30 1 11
Ett material med koppling till Lgr11 som innehåller praktiska checklistor och förslag på elevuppgifter före, under och efter...
2018-05-29 1 182
På Svenskt näringsliv kan du ladda ned eller beställa tryckt skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom...
2018-05-23 0 32
På Svenskt näringsliv kan du ladda ned eller beställa tryckt skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom...
2018-05-23 0 35
Vi på Lantmäteriet jobbar aktivt för att stötta lärare samt studie- och yrkesvägledare för att korta vägarna mellan eleverna och...
2018-05-23 0 14
Företagen i glasbranschen har stort behov av rekrytera utbildad personal, vilket gör att framtidsutsikterna är goda för den som vill...
2018-05-23 0 6
Ett strålande ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 8-9 i fysik, svenska och bild, som syftar till att stimulera elevers...
2018-05-23 0 16
För att trygga branschens framtida kompetensförsörjning och kunna attrahera de bästa medarbetarna behöver yngre elever känna till...
2018-05-23 0 11