Metodbanken

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledsningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Vill du dela med dig av egna metoder eller övningar? Klicka här

team planerar
Det här materialet har tagits fram inom ramen för projektet Visa Väst som pågår mellan 2013 och 2015 i Västra Götaland. Ett av...
2015-03-27 1 111
lärare hjälper två elever
Syftet med övningen är att hjälpa eleverna att prata och fundera kring sitt gymnasieval. I denna övning så kommer deltagarna att...
2014-01-08 1 63
  •