Metodbanken

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledsningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Vill du dela med dig av egna metoder eller övningar? Klicka här

På Svenskt näringsliv kan du ladda ned eller beställa tryckt skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom...
2018-05-23 0 97
elever vid skolbänkar skriver
På Svenskt näringsliv kan du ladda ned eller beställa tryckt skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom...
2018-05-23 0 97
Vi på Lantmäteriet jobbar aktivt för att stötta lärare samt studie- och yrkesvägledare för att korta vägarna mellan eleverna och...
2018-05-23 0 51
Hack the World är Teknikföretagens samlade initiativ för att förändra bilden av teknikbranschen. Syftet är att få fler unga att...
2018-05-23 0 29
futuristisk skyline
Företagen i glasbranschen har stort behov av rekrytera utbildad personal, vilket gör att framtidsutsikterna är goda för den som vill...
2018-05-23 0 24
Ett strålande ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 8-9 i fysik, svenska och bild, som syftar till att stimulera elevers...
2018-05-23 0 39
kvinna hamrar på tak
För att trygga branschens framtida kompetensförsörjning och kunna attrahera de bästa medarbetarna behöver yngre elever känna till...
2018-05-23 0 38
hand skriver i kalender
Handledningen innehåller övningar att göra före, under och efter en skola-omvärldsaktivitet, t.ex. en gymnasie- eller...
2018-05-21 0 64
lärare står framför elever
Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det...
2018-05-15 1 68
dokument
Entreprenörskap - En praktisk handbok vänder sig till elever på gymnasiet och är tänkt att kunna användas i ämnet entreprenörskap...
2018-05-15 0 31
Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se Arena Skolinformations kortfilmer, alla tar upp arbetsmiljö på olika sätt...
2018-05-15 0 8
Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se Arena Skolinformations kortfilmer, alla tar upp arbetsmiljö på olika sätt...
2018-05-15 0 10