Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här

två elever sitter på gräsmatta
I en ny avhandling från Uppsala universitet, Valfrihetens geografi och rationella gymnasieval: En experimentell studie om...
Pluggparadoxen - Om ungas studieval och yrkesutbildningarnas oförtjänta rykte. Västsvenska handelskammaren lyfter i sin...
Kvinna i it-labb
Västsvenska handelskammaren har på uppdrag av Svensk Gymnasieläring tagit fram publikationen Lärlingar och industrin. En studie...
futuristisk skyline
Folkbildning i marginaliserade stadsdelar är en studie som analyserar folkbildningens ( främst studieförbundens) arbete i landets...
Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. Skolinspektionen 2019. Skolinspektionen har...
Övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Skolverket (2014). Stödmaterialet kopplat till övergångar är en del av de...
Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning (2019).  I en gemensam utredning har Myndigheten för...
plgobil på snöig väg
Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet (MUCF) Varje år genomför Myndigheten för...
två elever i klassbänk
Lärande i professionellt samtalsstöd - villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser. Langström, C (2017) Avhandlingen...
två elever i klassbänk
Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt. Shari, H (2017). Uppsala Universitet.   "Här i Sverige måste...
Könsskillnader i utbildningsvalen. (SCB).  Rapporten om könsskillnader i utbilningsvalen är en tematisk undersökning från...
tidningar
Social Influence and Educational Decisions: Studies on Peer Influence in Secondary Education. Rosenqvist, P.E (2010). Stockholms...