Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här

I den här rapporten har CSN undersökt möjligheten att kvantifiera kompetensbristen på arbetsmarknaden. Kunskap om vilken kompetens...
tidningar
I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska...
En rapport på engelska om lifelong guidance (LGG), policys och praxis i EU med fokus på trender, utmaningar och möjligheter....
två elever i klassbänk
I den här SNS-rapporten analyserar nationalekonomen Pernilla Andersson Joona hur det har gått för flykting- och anhöriginvandrare...
elev och lärare
I januari 2018 infördes det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för nyanlända invandrare med kort utbildning i...
två elever sitter på gräsmatta
I en ny avhandling från Uppsala universitet, Valfrihetens geografi och rationella gymnasieval: En experimentell studie om...
Pluggparadoxen - Om ungas studieval och yrkesutbildningarnas oförtjänta rykte. Västsvenska handelskammaren lyfter i sin...
Kvinna i it-labb
Västsvenska handelskammaren har på uppdrag av Svensk Gymnasieläring tagit fram publikationen Lärlingar och industrin. En studie...
futuristisk skyline
Folkbildning i marginaliserade stadsdelar är en studie som analyserar folkbildningens ( främst studieförbundens) arbete i landets...
Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan. Skolinspektionen 2019. Skolinspektionen har...
Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning (2019).  I en gemensam utredning har Myndigheten för...
plgobil på snöig väg
Hitta vägen! Ung idag 2019 - en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet (MUCF) Varje år genomför Myndigheten för...