Forskning

Vetenskaplig förankring och aktuell forskning är viktiga utgångspunkter för att stärka vägledningsarbetet. Här finns ett stort antal relevanta studier och rapporter på ämnet, indelade i olika teman för att du enkelt ska hitta det du söker. Bidra med tips på forskning och artiklar? Klicka här

Skolinspektionen har tidigare granskat området för studie- och yrkesvägledning inom skolan där det framkommit att den vida...
Stödmaterialet kopplat till övergångar är en del av de insatser Skolverket genomfört för en förstäkt elevhälsa. Utgångspunkten i...
I en gemensam utredning har Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) kartlagt...
plgobil på snöig väg
Varje år genomför Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor en fördjupad undersökning kopplad till olika tematiska områden...
papper
Avhandlingen studerar lärande i professionellt samtalsstöd. Christer Langström definierar detta som karriärval och karriärcoachning...
två elever i klassbänk
 "Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt" - Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans...
Rapporten om könsskillnader i utbilningsvalen är en tematisk undersökning från SCB. Rapporten fördjupar den officiella statistiken...
tidningar
Erik Rosenqvist, forskare vid Sociologiska Institutionen på Stockholms Unviersitet, presenterade i december 2010 sin...
publik på konferens tittar på föreläsare
I granskningsrapporten Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – Granskning av huvudmäns och rektorers arbete för...
Dokumentet sammanfattar och förtydligar den ambition som finns i Storbritannien om att skapa ett starkare och mer rättivst samhälle...
papper
Syftet med de allmänna råden är att utgöra ett stöd då beslut kring mottagande i grundsär- och gymnasiesärskola med offentlig...
händer fyller i rapport
Skriften kartlägger vilka insatser med arbetslivsanknytning som förekommer i ett urval av arbetsmarknadsprojekt vilka finansierats...